AC-service till din bil!
Bli av med dålig lukt med en hälsosam och fräsch AC

De tunna lamellerna i förångaren är en idealisk grogrund för bakterier, svamp och andra mikroorganismer. Även pollen har lätt att fastna här. Efter en tid kan detta orsaka att dålig och unken lukt tränger ut i kupén. Att inandas denna luft kan vara obehagligt och i vissa fall direkt skadligt för din eller andras hälsa. Känsliga personer kan reagera med allergiska reaktioner och på längre sikt utveckla olika typer av luftvägssjukdomar.

Underhåll
För att klimatanläggningen ska fungera optimalt och hälsosamt bör den underhållas med jämna mellanrum. På så sätt förebygger du dålig och unken luft i din bil. Vi erbjuder metoder för att hålla den avkylda luften så fri som möjligt från skadliga partiklar och mikroorganismer: rengöring av förångarens yta, desinficering samt byte av kupéfilter.

Borttagning av avlagringar från förångaren
Med hjälp av en flexibel slang tvättas de avlagringar som utgör en grogrund för mikroorganismer bort. Rengöringsmedlet appliceras utan att förångaren behöver demonteras. Genom denna behandling ökar hela anläggningens effektivitet.

Antibakteriell beläggning
Med hjälp av en tryckluftspistol dränks förångaren in med mikrotunn Airsept®film. Ingen demontering krävs. Salterna i beläggningen ger ett varaktigt skydd mot bakterier och andra mikroorganismer.

Infuktning av förångaren med rengöringsmedel
Denna metod är en enkel och lätt lösning, som reducerar luktbelastningen och tar bort lukten preventivt. Rengöringsmedel appliceras via ventilationen och finfördelas in i systemet med hjälp av luftflödet från vätskebehållaren. Ytterligare ett sätt är att använda sig av Refresh-o-mat. Rengöringsmedlet fördelar sig över förångaren och i hela ventilationssystemet, vilket motverkar dålig lukt.

Byte av kupéfilter
Det är mycket viktigt att kontrollera och eventuellt byta ut kupéfiltret med jämna mellanrum. Pollen, smuts och små mögelpartiklar kan ansamlas på filtret och minska luftgenom-strömningen. Ett igengrott filter utsätter fläktmotorn för större belastning och kan på sikt orsaka skador. Mögelpartiklar binder fukt och ökar risken för avlagringar på förångaren, vilket även detta leder till en ökad belastning.

Skulle din klimatanläggning behöva repareras har vi välutbildade bilmekaniker som utför jobbet till rätt pris. Vi är certifierade för AC/klimatanläggning service oavsett bilmärke.

  • Visste du att 8 av 10 bilar har problem med sin AC/klimatanläggning utan att bilens ägare känner till det? Detta medför högre bränslekostnad pga att din AC får arbeta hårdare.
  • Tänk på om du har barn i bilen att filter i anläggningen ska rengöras för dessa samlar smuts, bakterier och pollen som kan framkalla allergier.
  • Service på AC:n ingår inte i bilens vanliga service-intervaller. Vi rekommenderar att AC:n servas en gång per år.